Lituanistai siautėja.

2005 09 09 „omni.lt“

O pratarmės pabaigoje puikuojasi užrašas „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“. Ir tai yra baisiausia, nes jei jau ši komisija neprieštarauja, tai gero nelauk.

Pareigų pavadinimas turi sutapti su darbuotojo atsakomybės ribomis.

Visuomet maniau ir manysiu, kad visas pareigas reikia suteikti ne kaip titulą, o kaip darbuotojo atsakomybės apibrėžimą. Jeigu žmogus turi pardavinėti, tai jį reikia vadinti pardavėju, jei valdyti – tai valdytoju ar vadovu, jei konsultuoti – tai konsultantu. Jei atliekamos kelios pareigos, tai nulemia svarbiausia iš jų.

Žodžiai ir tai, kaip jie naudojami, turi milžinišką reikšmę. Mes matome tai, ką tikimės matyti ir girdime tai, ką tikimės girdėti. Stengiamės dirbti tai, ką nusako mūsų pareigos. Jeigu darbuotoją pavadinsime vadybininku, tai jis ir vadybininkaus, jei vadovu – tai vadovaus, o jei pardavėju – tai bent jau stengsis pardavinėti.

Žodis „manager“ mūsų lituanistams yra tamsus miškas. Supratimo apie tai, ką jis reiškia anglų kalboje jie neturi jokio. Nes jei turėtų, tai būtų gražiu vadovo ar valdytojo žodžiu išvertę.

Dar sunkiau su direktoriaus apibrėžimu.

Susidaro toks įspūdis, kad gerbiami docentai neįtaria, kad pasaulyje egzistuoja įvairios kultūros, įvairūs įpročiai, tad vienos ir tos pačios pareigos įvairiose šalyse gali vadintis įvairiai. Sakykime, kad lietuviškojo direktoriaus atitikmuo JAV yra „Chief Executive Officer“, dažnai trumpinamas CEO, Europoje (ypač Skandinavijoje) – „General Manager“ – GM, Prancūzijoje – „President Directeur Generale“ – PDG, o kur dar visiems įprastas Director.

Tačiau vietoj įsigilinimo į esmę, lituanistai pradeda kūrybiškai iš anglų kalbos pareigas versti, po to savo naujadarus propaguoti. Ypač sėkmingai tai jiems pavyko su žodžiu „vadybininkas“. Matyt, įkvėpti sėkmės, jie žengė antrą žingsnį – paruošė minėtą „aiškinamąjį žodynėlį“. Ir bent jau mane ir mano kolegas jiems pavyko stipriai prijuokinti.

Taigi, pasiruoškite ir jūs. Mes pradedame ekskursiją po žodynėlį.

Information technology manager – tai „asmuo, atsakingas už informacijos technologijų produktų ir sprendimų pardavimą, pardavimo planavimą ir plėtojimą, projektų rengimą, ryšių su klientais išlaikymą“. Įdomu būtų pamatyti banko informacinių technologijų vadovą, kuris rūpinasi banko „bizneliu“ pardavinėjant informacinių technologijų sprendimus. Kažin, ką jam apie tai pasakytų banko vadovai, bet lituanistai yra įsitikinę, kad būtent tokios yra informacinių technologijų vadovo pareigos.

Technical operation manager – tai „techninis laidų vadovas, asmuo, atsakingas už radijo ar televizijos laidų techninių darbuotojų darbą ir normalų techninės įrangos veikimą“. Jeigu manėte, kad šią pareigybę galite sutikti ne tik radijuje ar televizijoje – pamirškite. Nuo šiol lituanistai prisakė, kad tai tik radijuje ir televizijoje sutinkamos pareigos, ir jas turintis žmogus gali dirbti tik radijuje ar televizijoje.

Top management – tai „uždarosios korporacijos direktorių taryba arba valdyba, pirmininkas, vykdantysis direktorius ar akcininkai“. Na žinote, teigti tai, kad aukščiausioji vadovybė egzistuoja tik uždarosiose bendrovėse, ir į jos sąrašus įtraukti akcininkus gali tik labai jau menko išprusimo verslo srityje asmenys. Bet ką padarysi, keliaujame toliau.

Budget manager – tai „biudžeto skyriaus vadovas, asmuo, vadovaujantis tam tikros organizacijos biudžeto skyriui, kuris rūpinasi pajamų surinkimu ir biudžete numatytų priemonių finansavimu“. Net valstybėje pajamų surinkimu rūpinasi mokesčių inspekcija… Bet, pagal lituanistų instrukcijas, organizacijoje, o tuo pačiu ir įmonėje, tuo turėtų rūpintis biudžeto skyrius… Labai įdomu.

Stage manager – tai režisieriaus asistentas. Kas??? Nuo kada „stage“ yra režisierius??? Ar išvis lituanistai supranta apie ką čia eina kalba? Ar jie bent nutuokia, už ką yra atsakingas „stage manager“?

Employement manager – tai darbo agentūros vadovas. Keistas požiūris. Mažų mažiausiai keistas.

Toliau – tai, kas mums sukėlė labai garsų juoką.

Management – tai „savita veikla, kuria reguliuojami visi organizacijoje vykstantys vyksmai“. Ar ne paprasčiau pasakyti tiesiog „valdymas“ ar „vadovavimas“? Kas čia per „savita veikla“? Tai lituanistų darbas yra „savita veikla“. Ir jų mąstymas yra „savitas“. Nes kitaip, kaip mažų mažiausiai savitais šių vertimų tikrai nepavadinsi.

General manager – tai „asmuo, vadovaujantis jam pavaldžių viešbučio ar kitos įstaigos įvairių sričių vadybininkų veiklai“. Kodėl čia tokią garbę užsitarnavo viešbučiai? Gal tas žodynėlis buvo kokiam viešbutyje rašomas?

Bank manager – tai „asmuo, vadovaujantis banko, dažniausiai vietinio, veiklai“. Ką čia bepridursi… Dažniausiai lituanistų pasiūlytas vertimas yra nei į tvorą, nei į mietą.

Be abejo, žodynėlyje neapsieita be tokių aktualių Lietuvai pareigų kaip akmens anglių šachtos valdytojas, kasybos šachtos valdytojas, rūdyno valdytojas. Tai neabejotinai yra pareigos, vertos patekti tarp 160-ties svarbiausiųjų Lietuvoje. Taip, patikėkite, visi šie pavyzdžiai paimti tik iš vienos plonos, 160 pareigybių paaiškinančios knygelės.

Pabaigai – keletas perliukų be komentarų.

Kai kurie vertimai „dvikalbiame aiškinamąjame žodynėlyje“ yra tokie juokingi, kad nereikia net komentarų. Palikau juos desertui. Taigi, dėmesio:

Road manager – tai keliaujančiojo teatro administratorius.

Promotion manager – tai naujovių skyriaus vadovas.

House manager – tai centro administratorius.

Account manager – tai reklamos skyriaus vedėjas.

Ir, dėmesio, žodyno „vinis“:

Research manager – tai mokslinis vadovas, mokslo tiriamojo projekto vadovas.

Yesss!!!

Linas Šimonis, Publikuota 2005 09 09
www.pozicionavimas.lt